Reklamační list

 

Reklamující:

Jméno: .........................................................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................................

Telefon: .........................................................................................................................................

Email: .........................................................................................................................................

Dodavatel: REGIUS AGENCY, spol. s r.o.

Číslo prodejního dokladu: ................................... Datum prodeje: 1..................................................

Číslo objednávky: .................................................

Označení reklamovaného zboží: .........................................................................................................

Výrobní číslo: ......................................................... Sériové číslo: .......................................................

Popis závady:

................................................................................................................................................................

Obsah balení při předání:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Upozornění: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak

prodloužení doby reklamace.

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

 

oprava:                                    výměna:

 

................................................................

Datum a podpis reklamujícího

 

1 - na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění.

REGIUS AGENCY, spol. s r.o., Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 725 556 566, www.kaprarina.cz, e-mail: info@kaprarina.cz, IČO: 25402731, DIČ: CZ25402731, KB Ústí nad Labem, č.ú.: 27-3398850227/0100, Společnost je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem - Oddíl C. 15426 vedený z 24. 5. 1999.

 

Adresa pro zaslání Reklamace: Rybářské potřeby, Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem